Thursday, April 18

Ang galing ng Diyos ay di makikita sa tagal natin sa community, sa passion sa service, o sa excellence natin. Magaling ang Diyos sa buhay natin simply because He is in our lives. Simply because He is great.